Apie Lietuvos Šratasvydžio federaciją
LŠF Istorija

Šratasvydžio bendruomenės vienijimosi ištakos siekia internetinio forumo www.airsoftgun.lt susikūrimo laikus. Tuomet bendruomenėje gyvavo aktyvių organizatorių bendras ratelis, kuris buvo žinomas kaip "orgų klubas".

Tarp aktyvių organizatorių ir žaidėjų visuomet gyvavo mintis, kad šratasvydžio bendruomenei trūksta bendros organizacijos, kuri galėtų atstovauti šratasvydininkų interesus, vienytų atskirus komandas ir organizatorius. 

2020 m. kilusi COVID-19 krizė ir iš to sekę draudimai visiems renginiams paskatino būrį entuziastų iš žaidėjų ir organizatorių visoje Lietuvoje sėsti prie šio klausimo rimtai. Diskusijos ir darbai truko daugiau nei metus ir tik didele keletos entuziastų dėka asociacija "Lietuvos šratasvydžio federacija buvo įkurta", o 2022 sausio 28 d. vykusio narių susirinkimo metu buvo išrinkta pirmoji LŠF Valdyba.

LŠF Misija
  • Atstovauti šratasvydžio bendruomenę bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio organizacijomis ir institucijomis.

  • Vienyti Lietuvos komandas ir organizatorius!

  • Įgyvendinti bendrų Lietuvos šratasvydžio taisyklių, limitų tobulinimą ir viešinimą.

  • Viešinti šratasvydį, kaip hobį laisvaikiui, pritraukiant naujus žaidėjus ir organizatorius.

LŠF Struktūra

LŠF Visuotinis narių susirinkimas - aukščiausią sprendžiamąją galią turintis organas, kurį sudaro visi LŠF nariai. Tvirtina taisykles, limitus, kitus svarbiausius dokumentus, keičia LŠF įstatus, renka LŠF Valdybą, tvirtina ataskaitas ir t.t. Renkasi nerečiau kaip kartą per metus.

LŠF Valdybą - sudaro 9 LŠF nariai (tiek žaidėjai, tiek organizatoriai), išrinkti visuotinio susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Organizuoja visuotinį susirinkimą, sprendžia kasdienius klausimus, dirba užduotimis susijusiomis su LŠF tikslų įgyvendinimu.

LŠF Prezidentas - Visuotinis narių susirinkimas išsirenka Prezidentą iš LŠF narių tarpo. Prezidentas organizuoja Valdybos  susirinkimus, atstovauja organizaciją viešuose renginiuose, atlieka kitas įprastai vienasmeniam organui priskiriamas pareigas.

LŠF Etikos komisija - Etikos komisija sudaryta iš LŠF narių, ją sudaro ir tvirtina LŠF Valdyba. Nagrinėja skundus iš bendruomenės narių dėl Etikos kodekso pažeidimų. Valdo LŠF paskyrą sratas.lt sistemoje.