LŠF Maršalo programa

Trumpai apie programą

Šratasvydžio žaidėjai savanoriai, po atrankos ir apmokymų dalyvauja žaidimuose kaip įprasti žaidėjai, kartu vykdo LŠF maršalo pareigas, pažeidimų prevenciją, konfliktų suvaldymą, informuoja organizatorius ir LŠF.

Esant poreikiui ir atskirai asmeniškai susitarus su organizatoriais, prisideda prie renginio organizavimo.

Žaidėju registracija į LŠF maršalus - UŽDARYTA iki 2024 II ketv. pabaigos
Programos tikslai
 • Suteikti pagalbą organizatoriams renginio metu;

 • Suteikti pagalbą LŠF, palengvinant pokyčių įgyvendinimą bendruomenėje;

 • Pakelti žaidimų kokybę - savo buvimu prevenciškai užkertant kelią pažeidimams, užgesinus konfliktines situacijas;

 • Įtraukti didesnę bendruomenės dalį į aktyvius LŠF narius – pirmasis laiptelis į LŠF aktyvią veiklą;

 • Padidinti komunikaciją ir buvimą tarp bendruomenės ir LŠF.

Pagrindinės LŠF maršalo teisės ir pareigos:
 1. LŠF maršalas yra LŠF atstovas, kuris prižiūri tvarką žaidimuose ir pastebėjęs taisyklių pažeidimus informuoja apie tai pažeidėjus, organizatorių ir LŠF;

 2. LŠF maršalas gali įsikišti į konfliktinę situaciją, kad ją de-eskaluoti, rekomenduoti dalyviams situacijos sprendimo kelius (įskaitant atvejus, kai konfliktas yra tarp žaidėjo ir organizatoriaus);

 3. LŠF maršalas konflikto sprendimu metu turi surinkti informaciją iš abiejų dalyvių pusių, bei mačiusių situaciją;

 4. LŠF maršalas nėra organizatorius, neatstovauja organizatoriaus ir nedirba organizatoriui;

 5. LŠF maršalas nedalina nuobaudų organizatoriaus ar LŠF vardu, bet yra LŠF atstovas ir informuoja apie situaciją LŠF dėl tolesnių veiksmų;

 6. LŠF maršalas privalo būti nešališkas dalyvių atžvilgiu.

 7. LŠF maršalas privalo išmanyti LŠF taisykles ir LŠF limitus, specialiąsias renginio, kuriame dalyvauja, taisykles ir šratasvydžio etiketą.

Kaip prisijungti prie LŠF maršalo programos
Organizatoriams, norintiems prisijungti prie programos, reiktų pareikšti norą el. paštu [email protected] Su jumis susisieks programos koordinatorius, supažindins su programa ir užregistruos.
Žaidėjams norintiems tapti LŠF maršalams:
 1. Registruotis užpildant formą ir laikant LŠF Maršalo egzaminą (rasite puslapio viršuje)
 2. Pokalbis su LŠF programos koordinatoriais;
Dažniausiai užduodami klausimai:

Ar LŠF maršalai dalina nuobaudas? - Ne, LŠF maršalai tiesioginių nuobodų nedalina. Bet jų atidžiai klausosi renginio organizatoriai vertindami nuobaudų skyrimą, bei LŠF.

Ar būdamas LŠF Maršalu privalu / turiu dėvėti geltoną liemenę vykdydamas maršalo funkcijas ? - Ne, LŠF maršalai visų pirma vyksta į žaidimą kaip žaidėjai. Maršalai yra identifikuojami LŠF Maršalo pažymėjimais, taip pat jie yra viešali skelbiami LŠF svetainėje.

Noriu pasikalbėti su LŠF dėl vienos ar kitos situacijos traktavimo, pateikti pasiūlymus? Maršalai skubiems atvejams turės programos koordinatoriaus tel. numerį, taip pat bus atskiras discord'o kanalai LŠF Maršalų bendravimui tiek tarpusavyje, tiek su LŠF ir organizatoriais.

Ar LŠF Maršalų veikla yra apmokama? - Ne. LŠF Maršalų veikla yra savanoriška ir neturi tiesioginio užmokesčio. Bus tam tikrai "bonusai" ir taip pat bus galimybė susitarti su organizatoriais atskirai dėl pagalbos prie renginio ir papildomų naudų, kurias galės skirti organizatoriai patys susitarę su maršalais, pvz. už pagalba prie chronavimo.

Ar LŠF maršalai bus vieši? - Taip. LŠF maršalų sąrašas bus viešas. Tai yra tam, kad būtų organizatoriams galimybė kontaktuoti su atvykstančiais į žaidimą maršalais, o taip pat tam, kad bendruomenė žinotų savo aktyvius narius.

Ar iš žaidėjo gali būti atimtas LŠF Maršalo statusas - Taip. Esant tam tikroms aplinkybėms žaidėjas gali netekti LŠF maršalo statuso ir vardo, taip gali būti dėl įvairių pažeidimų susijusių su jo elgesiu žaidimo metu, sprendžiant konfliktus, elgesio už renginio ribų diskredituojant LŠF Maršalo vardą.

Ar tapus LŠF Maršalu juo lieki amžinai - Ne. Bus tam tikras "re-sertifikavimas", kai reikės pasitikrinti ir atsinaujinti žinias. Pats procesas bus labai panašus į tapimą LŠF maršalu, tik šiek tiek paprastesnis.

Ar galima atsisakyti LŠF Maršalo statuso (atsistatydinti) - Taip. Reikia pareikšti norą atsisakyti statuso raštu Lietuvos šratasvydžio federacijai.

Ar organizatorius gali būti pašalintas iš LŠF Maršalo programos? - Taip. Jeigu organizatorius nesivadovauja ar nesiekia vadovautis, tais pačiais programos tikslai ir siekiais, tokio organizatoriaus buvimas programoje netenka prasmės ir jis gali būti pašalintas iš programos.

Kodėl organizatoriai registruojasi į programą, o ne visi dalyvauja iš karto? - kurdami programą galvojome apie tai, kad ji turi būti paremta savanorišku noru dalyvauti. Sutikdamas su dalyvavimu programoje organizatorius taipogi prisiima tam tikras pareigas ir teises.

Ar galima organizatoriui atsisakyti dalyvavimo LŠF Maršalo programoje? - Taip. Reikia pareikšti norą atsisakyti dalyvavimo raštu Lietuvos šratasvydžio federacijai. Toks organizatorius bus pašalintas iš programosir apie jo pašalinimą bus atskirai informuoti LŠF Maršalai.