LŠF Valdybos kuruojami procesai

Organizacija negali apseiti be kasdienių procesų ir priežiūros. Neišimtis ir LŠF. Žemiau pateikti keletas esminių procesų:

  • Naujų narių registracija ir apskaita;

  • LŠF sprendimų viešinimas ir komunikacija bendruomenei;

  • Kas savaitinių susitikimų organizavimas;

  • FB ir el. pašto komunikacijos kanalų priežiūra ir atsakymai į klausimus besikreipiantiems žmonėms.

  • Kiti darbai susiję su kadencijos tikslais...

2022 - 2023 metų kadencijos tikslai

> Užmgezti formalius kontaktus su LR Policija ir Krašto apsauga - LAUKIA

> Peržiūrėti LŠF bendrąsias taisykles, atlikti bendruomenės apklausas, ir pateikti patobulinimus LŠF Visuotiniam susirinkimui - LAUKIA

> Išanalizuoti ir esant reikalui pateikti siūlymus dėl LŠF greičio ir šratų svorio limitų keitimą LŠF Visuotiniam susirinkimui - LAUKIA

> Įdiegti infrastruktūrą informacijos saugojimui, nuotoliniams susitikimams organizuoti - ATLIKTA

> Parengti ir pradėti naudoti LŠF prekės ženklo knygą (brandbook) su visa LŠF veiklai būtina atributika - VYKDOMA

> Parengti LŠF narystės tvarką: reglamentuoti kaip tiksliai tampama nariu, kaip narystės netenkama ir t.t. - ATLIKTA

> Parengti LŠF Valdybos veiklos reglamentą: reglamentuoti kokie sprendimai ir kaip priimami LŠF Valdyboje, kaip organizuojami posėdžiai, kaip skelbiami ir įsigalioja priimti sprendimai etc. - LAUKIA

> Parengti LŠF Etikos komisijos veiklos reglamentą: reglamentuoti kokios teisės ir pareigos tenka LŠF Etikos komisijai, kaip veikia skundų ir apeliacijų teikimo procedūra, kokias rekomendacijas etc. - LAUKIA

> Formalizuoti LŠF ir sratas.lt bendradarbiavimą - geriau suprasti veiklą, tikslus ir žinoti kur vieni kitus galime paremti - VYKDOMA

> Sugalvoti ir įgyvendinti LŠF narių naudų sistemą tiek žaidėjams, tiek organizatoriams - VYKDOMA

> Gauti išaiškinimus ir dirbti ties specializuotos pirotechnikos leidimo naudoti uždaruose šratasvydžio renginiuose gavimu iš atsakingų institucijų - VYKDOMA

> Išanalizuoti HPA reguliatorių plombavimo standartizavimo galimybę Lietuvoje - VYKDOMA

> Paleisti LŠF reprezentacinę svetainės pirmą versiją - ATLIKTA

> LŠF savanorystės ir bendradarbiavimo koncepcija ir įgyvendinimas - LAUKIA

> LŠF maršalų projektas - VYKDOMA

Jeigu turite pasiūlymų dėl aukščiau įvardintų LŠF tikslų rašykite:
valdyba [eta] lsf.lt